ACTUALITATE

Primăria Bistriţa organizează concurs pentru ocuparea funcției de consilier la Direcția economică

Primăria municipiului Bistriţa anunţă, pentru data de 10 iulie 2018, orele 10.00, (proba scrisă) și data de 13 iulie 2018, orele 10.00 (interviul), organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, pe durată nedeterminată, de consilier clasa I, grad asistent la Compartimentul guvernanţă corporativă din cadrul Direcției economice.
Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de științe – științe juridice;
– să aibă minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul resurse umane şi organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv în perioada 08 iunie 2018 – 27 iunie 2018.
Anunțul și bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 08 iunie 2018.