ACTUALITATE

Primăria Bistrița va delega transportul public local pentru încă 6 ani. Atribuirea se va face prin licitație publică.

Primăria Bistrița a finalizat documentația privind delegarea transportului public local de persoane prin curse regulat pentru perioada următoare, contractul aflat în derulare expirând în prima jumătate a anului viitor. Atribuirea se va face prin licitaţie publică deschisă, iar delegarea gestiunii se va face pe o perioadă de 6 ani. Primăria va prezenta și studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Vor fi aprobate de asemenea regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local în municipiul Bistriţa,  cerințe de calificare a ofertanților, programul de circulaţie, staţiile de transport și criteriile de selecţie a ofertanţilor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane.

Gestiunea serviciului de transport public local a fost delegată operatorului de transport S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrița, pe perioada 29.05.2009-29.05.2018.