ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Primăria municipiului Bistriţa anunţă modificarea datei privind dezbaterea publică pe tema transportului public local

Primăria municipiului Bistriţa anunţă modificarea datei la care va avea loc dezbaterea publică privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa.
Anunţată iniţial pentru data de 7.12.2107, anunţăm pe toţi cei interesaţi că dezbaterea publică va avea loc în data de 8.12.2017, începând cu ora 12.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală nr. 6.
Documentele supuse dezbaterii publice pot fi consultate la sediul Direcţiei de Servicii Publice, str. Liviu Rebreanu, nr. 2 – 4 sau pe site-ul instituţiei www.primariabistrita.ro.