ACTUALITATE

Primăria municipiului Bistriţa organizează concurs de inspector la Serviciul achiziţii publice

Primăria municipiului Bistriţa anunţă – pentru data de 12 aprilie 2018, orele 10.00 (proba scrisă) și data de 17 aprilie 2018, orele 10.00 (interviul) – organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, pe durată determinată, de inspector, grad superior la Serviciul achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
Condiţii specifice de participare:
– absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii:
1. domeniul fundamental – științe inginerești;
2. ramura de științe – științe economice sau științe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 9 ani.
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul resurse umane și organizare, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, începând cu data de 27 martie 2018 până în data de 03 aprilie 2018 inclusiv şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Anunțul și bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 27 martie 2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane, organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263224706, int. 118, e-mail [email protected], persoană de contact: Dumitru Mirela-Rodica, consilier superior.