DIN TRANSILVANIA

Profit uriaș pentru Banca Transilvania în semestrul 1

Banca Transilvania, a doua cea mai mare instituţie de credit după active de pe piaţa locală, a raportat pentru primul semestru (S1) un profit net de 662,7 mil. lei, în creştere cu aproape 34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Acesta este cel mai bun câştig net raportat de banca din Cluj pentru primul semestru pe parcursul ultimului deceniu, rezultatul fiind influenţat de ascensiunea veniturilor în condiţiile majorării creditării cu 9% faţă de S1/2017 într-un context caracterizat de reluarea trendului de creştere a dobânzilor. Şi ajustarea chel­tuielilor operaţionale a influenţat câştigul băncii, informează zf.ro.

„Creşterea organică şi profita­bi­li­tatea Băncii Transilvania sunt im­pre­sionante şi ştim că de acum în­colo avem o responsabilitate mai mare faţă de clienţi şi economia Ro­mâniei. Suntem pregătiţi să sus­ţinem în continuare compa­ni­ile şi populaţia pentru a-şi finanţa in­vestiţiile şi aspiraţiile. Poziţia noastră pe piaţă, situaţia financiară extrem de solidă şi resursele de care dispunem ne permit să creştem ca business şi să con­tr­ibuim în continuare la dezvoltarea economică a Ro­mâ­niei“, declară Horia Ciorcilă, preşedintele Consi­liului de Administraţie al Băncii Transilvania.