DIN TRANSILVANIA

Programare online la Cluj-Napoca pentru emiterea actelor de identitate

O nouă procedură digitală la Cluj-Napoca: programare online pentru emiterea actelor de identitate

Începând de astăzi, 17 decembrie, Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția clujenilor o nouă procedură online, disponibilă pe site-ul instituției, anume programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate sau înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

Programările online pentru actul de identitate pot fi realizate de acum direct pe site-ul oficial al instituției – www.primariaclujnapoca.ro – secțiunea „Administrație”, subsecțiunea „Servicii online”- „Acte de identitate – Programare buletine”.

Astfel, clujenii pot efectua programarea online pentru cererile prin care se solicită eliberarea actului de identitate pentru următoarele motive:

– eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;

– eliberarea unui act de identitate ca urmare a expirării celui anterior;

– eliberarea unui nou act de identitate în urma pierderii / furtului / distrugerii / deteriorării celui anterior;

– eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;

– eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor/renumerotării imobilelor;

– alte motive prevăzute de lege.

Persoanele care s-au programat online se vor prezenta la sediul Direcției de Evidență a persoanelor, cam. 3, ghişeul nr.1- str. Moților nr.5, la data și ora programată.

În vederea programării online sunt necesare următoarele date:
– nume şi prenume;
– C.N.P.;
– nr. de telefon valid;
– adresa de email validă la care solicitantul va primi datele programării.

Procedura de rezervare:

– se selectează data la care se dorește depunerea cererii;
– se bifează ora care se dorește prezentarea la ghișeu;
– se completează rubricile formularului (rubricile sunt obligatorii);
– se bifează pentru luarea la cunoştinţă, respectarea prevederilor Regulamentului de programare şi pentru acceptarea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date;
-finalizare rezervare – se primește pe email un mesaj cu data şi ora programării şi posibilitatea tipăririi acestui mesaj;

Aplicația de programare online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate sau înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei oferă posibilitatea de a plăti online contravaloarea actului de identitate, pentru aceasta trebuind să fie urmate instrucțiunile din link-ul „Doriți să plătiți electronic prin sistemul 3D Secure?”, pe care aplicația îl deschide după apăsarea butonului „Trimite”. Această posibilitate este facultativă.

O persoană identificată prin codul numeric personal poate face o singură programare.
În situația în care se dorește o altă programare e obligatoriu să se șteargă vechea programare prin completarea datelor din căsuța „ Căutări/Ștergeri”.

Accesul la ghişeu în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face la data şi ora programată.

Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

Nu se onorează programările pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

Nerespectarea oricărei dispoziții referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

În cazul anulării programării, solicitantul va aplica pentru o nouă programare.

Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun personal, sau pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate.

Este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare eliberării actului de identitate, conform listei de documente afişate pe site-ul oficial al instituției – documentele se prezintă în original şi copie.

Termenul de soluţionare a cererilor se va comunica la prezentarea la ghișeu.

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni – joi, conform intervalului orar menţionat pe site-ul oficial.

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.
Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

În prezent, Primăria Cluj-Napoca are peste 65 de aplicații și proceduri digitale, pe lângă Antonia, primul funcționar public virtual din România, care procesează momentan 90 de cereri de la cetățeni, non-stop.