ECONOMIC

Programul de finanţare – Sisteme fotovoltaice, aproape de start

Având în vedere aspectele semnalate de mai multe persoane fizice cu privire la înscrierea în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, facem precizarea că toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare – Sisteme fotovoltaice.

În perioada 25 ianuarie – 01 martie 2019 este deschisă sesiune de înscriere în vederea validării instalatorilor în cadrul acestui program, iar înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, după încheierea etapei de validare a instalatorilor şi publicarea listei acestora pe site-ul instituţiei, numai în interiorul sesiunii de înscriere organizate pentru persoanele fizice şi în limita bugetului aprobat.

Pentru a beneficia de finanţare în cadrul acestui program, persoana fizică trebuie să respecte criteriile de eligibilitate a solicitantului, criteriile de eligibilitate a proiectului şi cerinţele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice şi să prezinte documentele necesare solicitantului pentru înscriere astfel cum se regăsesc în ghidul de finanţare disponibil pe site-ul AFM, la secţiunea aferentă programului.

Singurele informatii pentru care Administraţia Fondului pentru Mediu îşi asumă responsabilitatea sunt ghidul de finanţare aferent programului şi datele oficiale prezentate pe site şi în mass-media referitoare la program transmise de către AFM sau Ministerul Mediului.

Biroul Comunicare
Administraţia Fondului pentru Mediu