DIN TRANSILVANIA

Proiect finalizat cu succes la Santău, județul Satu Mare

Primăria comunei Santău a finalizat proiectul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în comuna Santău, județul Satu Mare”

 

Anunțul oficial:

 

COMUNA SANTĂU anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Santău, județul Satu Mare”, COD MySIS 2014: 144066 / on-line: 40 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, instituită prin OUG 144/2020 ce s-a derulat în perioada 26.04.2021 – 26.04.2022.

 

Obiectivul proiectului este buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum și asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.

 

Rezultatele atinse la finalul implementării proiectului sunt următoarele:

 

  • Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 luni: – Valoare obținută la finalul implementării proiectului: 220
  • Dotarea elevilor și a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitățile de învățământ preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice: Valoare obținută la finalul implementării proiectului: 69

 

Valoarea finală a proiectului este 622,651.56 lei din care: 548,301.56 lei valoarea totală eligibilă, 466,056.34 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.