DIN TRANSILVANIA

Proiect finalizat cu succes la Santău, județul Satu Mare

Primăria comunei Santău a finalizat proiectul „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Santău, județul Satu Mare”

Anunțul oficial:

COMUNA SANTĂU anunță finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Santău, județul Satu Mare”, COD MySMIS 2014: 144066 / on-line: 40 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, instituită prin OUG 144/2020 ce s-a derulat în perioada 26.04.2021 – 26.04.2022.

Obiectivul proiectului este buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum si asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.

Rezultatele atinse la finalul implementării proiectului sunt următoarele:

  • Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar, cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni: – Valoare obținută la finalul implementarii proiectului: 220
  • Dotarea elevilor si a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitațile de învațământ preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice: – Valoare obținută la finalul implementarii proiectului: 69

Valoarea finală a proiectului este 622,651.56 lei din care: 548,301.56 lei valoarea totală eligibilă, 466,056.34 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Proiect cofinanţat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.