POLITICĂ

Proiect USR: Confiscare extinsă, pe model european, a averilor dobândite prin infracţiuni

Uniunea Salvaţi România depune un proiect de lege de modificare a Codurilor penale în sensul transpunerii complete şi corecte a Directivei europene din 2014 privind confiscarea extinsă, directivă care, prin grija PSD şi a aliaţilor săi, a fost transpusă deficitar, în beneficiul infractorilor dornici să scape de răspundere
penală şi să rămână şi cu averile dobândite ilicit.

“Averea dobândită prin furt trebuie confiscată. Ani de zile, infractori cu legături în mediile politice au făcut averi de neimaginat pentru românii cinstiţi. Această stare de fapt trebuie să încetez şi va înceta”, declară preşedintele USR, Dan Barna.

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţionale
săvârşite în Uniunea Europeană trebuia transpusă integral în legislaţia românească până în octombrie 2015. Acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că ar fi afectat unele interese, drept pentru care Comisia Europeană s-a văzut nevoită să declanşeze procedura de infrigement împotriva României, ceea ce înseamnă că ţara noastră riscă sancţiuni însemnate, care pot ajunge şi la 115.000 euro pentru fiecare zi de întârziere.

Puţinele modificări legislative făcute de către autorităţile de la Bucureşti în sensul transpunerii Directivei europene s-au concretizat, mai degrabă, în piedici în
calea confiscării extinse, introducându-se în Codurile penale prevederi care restrâng nejustificat aria de aplicare a confiscării extinse (să poată fi confiscate
doar bunurile achiziţionate cu cel mult 5 ani înainte sau după săvârşirea infracţiunii şi numai dacă au fost comise anumite infracţiuni, valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată să depăşească vădit veniturile obţinute în mod licit etc).

În acest context, Uniunea Salvaţi România consideră că se impune transpunerea de urgenţă şi în integralitate a prevederilor Directivei 2014/42/UE în legislaţia
internă.

“Recuperarea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni este esenţială pentru orice de stat de drept şi pentru o Justiţie completă, înfăptuită până la capăt. Sub acest
aspect legislaţia noastră este şchioapă. Deşi trebuia să efectuăm aceste modificări de punere în acord a legislaţiei noastre penale cu Directiva 2014/42/CE până în
octombrie 2015, iată că au trecut aproape 5 ani şi acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce a generat deschiderea procedurii de infringement faţă de România. Au mai
existat astfel de proiecte, unele iniţiate chiar de Guvern, dar ele au fost ţinute prin sertarele Parlamentului, în special de Comisia Iordache. Mai mult, proiectul
forţat de Dragnea, votat în Parlament şi picat, în cele din urmă, la Curtea Constituţională era chiar contrar acestei directive şi restrângea posibilitatea
dispunerii măsurii de siguranţă a confiscării extinse”, declară deputatul USR Stelian Ion.

“Proiectul propus astăzi de USR ar oferi sistemului judiciar un instrument foarte eficient care să permită confiscarea extinsă în mult mai multe situaţii decât cele permise de legislaţia actuală. Nimeni nu este mai presus de lege, iar cei care săvârşesc infracţiuni trebuie să răspundă şi să îşi piardă averile dobândite ilicit.
Abia când se va realiza această reparaţie, putem vorbi despre înfăptuirea deplină a actului de justiţie”, mai apreciază deputatul USR.

Proiectul USR propune modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală astfel încât să se extindă aria infracţiunilor în legătură cu care să poată fi
dispusă confiscarea extinsă (să se aplice pentru toate faptele penale pentru care maximul special al pedepsei este de 4 ani sau mai mare, dacă sunt susceptibile de a
procura un folos material făptuitorului).

De asemenea, proiectul elimină limita de 5 ani pentru dobândirea bunurilor ce pot fi confiscate şi introduce un criteriu de apreciere constând în diferenţa dintre venituri şi “standardul de viaţă” al persoanei condamnate, putându-se include aici şi averea persoanelor asupra cărora condamnatul are influenţă. Această din urmă modificare se bazează pe realitatea că, de foarte multe ori, pentru a-şi ascunde foloasele infracţionale, cei care comit fapte penale achiziţionează bunuri ori
plasează investiţii prin intermediul unor persoane aflate sub influenţa lor, dar care nu au o legătură directă, aparentă, cu infracţiunile în sine.

Nu în ultimul rând, proiectul crează cadrul legal pentru ca instanţa să poată dispune confiscarea extinsă când are convingerea că bunurile supuse confiscării
provin din infracţiuni în general, nu numai din fapte penale similare celor pentru care persoana a fost condamnată, şi introduce pentru procuror obligativitatea
instituirii de măsuri asiguratorii pentru a pune la adăpost bunurile ce pot face obiectul confiscării speciale sau confiscării extinse.