ACTUALITATE

Rezultate modeste la simularea Evaluării Naționale

Rezultatele simulării Evaluării Naționale, conform unui comunicat de presă al Ministerului Educației Naționale, arată că aproape jumătate dintre elevii care au participat la aceasta (93.6%), nu au reușit să obțină media 5. Această simulare s-a desfășurat în perioada 11-13 martie și la ea au participat, pentru prima dată și elevii din clasa a VII-a, alături de cei din clasa a VIII-a, pentru care s-a organizat simularea și în anii școlari trecuți.

La simulare au participat 164.264 de elevi de clasa a VIII-a (din totalul celor 175.463 de elevi înscriși în clasa a VIII-a), respectiv 168.108 elevi de clasa a VII-a (din totalul celor 182.207 elevi înscriși în clasa a VIII-a).

La clasa a VIII-a, 53.1% dintre elevii participanți au reușit să obțină o notă cel puțin egală cu 5. La nivel de disciplină, 69.1% dintre elevi au reușit să obțină o notă mai mare sau egală cu 5 la limba și literatura română, dar numai 39,4% dintre aceștia au obținut o notă de cel puțin 5 la matematică.

La clasa a VII-a, 52,4% din totalul elevilor care s-au prezentat la simulare au obținut o notă de cel puțin 5, situația pe disciplinele de examen, fiind următoarea: 64,2% dintre elevi au luat cel puțin nota 5 la limba și literatura română, dar numai 42,8% au reușit același lucru la matematică.

,,Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog” precizează MEN în comunicatul de presă.