ACTUALITATE, LIFESTYLE, EDUCAŢIE/CULTURĂ

S-a stins din viaţă dr. AUREL VAINER, preşedinte de onoare al FCER

Născut pe 10 ianuarie 1932, la Ştefăneşti, jud. Botoşani, AUREL VAINER, devenit mai târziu doctor în economie, a fost, în primul rând, un om în adevăratul înţeles al cuvântului. Ein Mensch, cum îi plăcea să spună despre cei puţini, aleşi la suflet, ca şi el, care meritau acest calificativ.

Venea dintr-o familie evreiască pe care o pomenea adesea şi de la care a moştenit dragostea pentru muncă, iubirea faţă de aproape, respectul faţă de demnitatea proprie şi a celor din jur, pe care s-a străduit mereu să nu îi umilească, să nu îi strivească sub autoritatea sa. Când era sfătuit să ţină seama de vârsta lui, anii adunându-se implacabil, răspundea întotdeauna: “Cât vrea Dumnezeu, vreau şi eu”.

A avut o contribuţie esenţială la dezvoltarea vieţii evreieşti din România. A insistat asupra necesităţii de depune eforturi masive pentru renovarea sinagogilor, chiar şi în localităţi în care nu mai trăiau evrei, spunând că sinagogile erau cea mai bună afirmare şi confirmare istorică a existenţei evreilor pe meleagurile româneşti.

A luptat cu toată puterea, în permanenţă, împotriva antisemitismului şi a negaţionismului Holocaustului, împotriva urii şi a discriminării.

S-a dăruit întru totul punerii în lumină a contribuţiei evreilor la dezvoltarea ştiinţifică, artistică, tehnologică şi socială a României şi a dispus organizarea de evenimente culturale şi editarea de cărţi demonstrând participarea evreilor la războaiele duse de România pentru întregirea ţării şi a neamului.

A fost şi un apreciat politician, membru al Camerei Deputaţilor din partea comunităţii evreieşti. Şi aici s-a remarcat şi s-a impus datorită calităţilor sale umane, inteligenţei, culturii, echilibrului şi dorinţei de a promova înţelegerea şi conlucrarea, niciodată confruntarea. Fără Aurel Vainer, lumea a devenit mai săracă, iar cei care au avut ocazia să îl cunoască şi să lucreze cu el, au avut un privilegiu. Din păcate, Dumnezeu l-a chemat la El pe Aurel Vainer, iar noi, cei rămaşi, vom putea doar să ne întrebăm, din când în când, atunci când dăm de greu, ce ar fi făcut Aurel Vainer în respectiva situaţie.

Odihnească-se în pace! Să îi fie amintirea binecuvântată!

Înmormântarea va avea loc marţi, 2 noiembrie, ora 14, la Cimitirul Evreiesc Filantropia din Bucureşti, Bdul I. Mihalache, nr 89-91.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic