DIN TRANSILVANIA, EDUCAŢIE/CULTURĂ

Sălaj. 400 000 lei au fost acordați de Consiliul Județean pentru protecția monumentelor istorice

Consiliul Județean Sălaj a alocat 400.000 de lei pentru pentru derularea programului de finanțare „Protecția monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”. Din totalul bugetului aprobat, 120.000 de lei sunt alocați intervențiilor de urgență, 250.000 de lei au ca destinație lucrările de execuție, iar 30.000 lei, documentațiile tehnice.

Programul se derulează sub forma unui concurs de proiecte, ce pot fi depuse până în 30 iunie 2021, ora 15.00.

„Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj are ca obiectiv sprijinirea persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din motive economice, nu au posibilitatea să desfășoare, cu resurse proprii, activități de protejare sau de intervenție asupra monumentelor istorice pe care le dețin. Obiectivul nostru îl reprezintă punerea în siguranță și scoaterea imediată din pericol a monumentelor istorice, reabilitarea structurală și funcțională a acestor mărturii prețioase ale trecutului, îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice, dar și integrarea monumentelor în circuitul socio-economic și cultural-turistic, contribuind, astfel, și la dezvoltarea turismului din zonă”, a precizat președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.