DIN TRANSILVANIA

Satu Mare. Proiect european de 4 mil. euro pentru modernizarea iluminatului public din oraşul Negreşti-Oaş

Primăria oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare a accesat un proiect european de peste 19,6 mil. lei (4 mil. euro) pentru eficientizarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. Proiectul presupune atât extinderea reţelei de iluminat pentru a acoperi toate străzile şi zonele incluse în aria administrativă a oraşului cât şi modernizarea reţelei existente.  Lungimea totală a reţelei de iluminat este de peste 75 km şi se va extinde cu aproximativ 2,5 km dupa realizarea investiţiei, iar 1,7 km de reţea se vor înlocui şi moderniza.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat public. Perioada de implementare a proiectului este de 59 luni, până în data de 31 octombrie 2022.