ECONOMIC

Se simplifică procedurile administrative pentru microîntreprinderile cu până la 9 angajați

Microîntreprinderile cu până la 9 angajați vor avea mai puține sarcini administrative de îndeplinit, în urma modificărilor la Codul Muncii adoptate astăzi în ședința de Guvern.
De prevederile nou introduse privind flexibilizarea relațiilor de muncă prin debirocratizare vor beneficia 445 000 de astfel de microîntreprinderi:
Specificarea atribuţiilor postului se va putea face verbal, dar și prin întocmirea fișei postului, cum se întâmpla până acum. Pentru asigurarea flexibilității relațiilor de muncă, la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i comunice în scris fișa postului, cu specificarea atribuțiilor care îi revin;
Angajatorului cu până la 9 salariați i se dă posibilitatea să ţină evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare angajat, în condiţiile stabilite cu aceștia prin acord scris;
Pentru debirocratizarea și simplificarea procedurilor în domeniul resurselor umane, se propune eliminarea obligației de întocmire a Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi.