ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Şedinţă festivă privind Declaraţia unirii cu Basarabia, Anul Centenarului 2018, Bistriţa

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrița sunt convocați la ședința programată pentru ziua de joi 29 martie 2018. Ședința se va desfășura în sala mare a Primăriei municipiului Bistrița – Piața Centrală nr. 6, va începe la orele 14.00, iar ordinea de zi cuprinde:

Partea I – Şedinţă festivă privind Declaraţia unirii cu Basarabia, Anul Centenarului 2018, Bistriţa

Partea a II-a – Şedinţă ordinară

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/01.09.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistriţa, pentru persoanele fizice;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren situat în municipiul Bistriţa, strada Ion Pop Reteganu nr. 38, înscris în CF Bistrița nr. 77391, din domeniul public al Municipiului Bistrița în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud, fiind teren aferent „Casei de tip Familial Bistrița” unitate componentă din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă prin licitație publică și instituirii unui drept de superficie asupra terenului în suprafaţă de 1.049 mp, proprietatea privată a Municipiului Bistriţa, situat în str. Zefirului, în vederea edificării unui lăcaş de cult;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Bistrița a unor bunuri imobile constând în construcții și amenajări la terenuri, situate în Bistrița, localitatea componentă Unirea, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a locuinței proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situată în municipiul Bistriţa, str. Turturelelor bl. 2, sc. A, ap. 37, către actualul chiriaş, doamna Palagic Lacrima Teodora;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistrița și Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest – Biroul Judeţean al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, compus din două încăperi, situat în incinta imobilului din municipiul Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 3, cu destinaţia de birouri;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în fostul PT 6 – Aleea Ineu și fostul PT 23 – Intrarea Clopoțeilor, cu destinația de sediu asociații de proprietari;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitațiilor publice și numirea comisiei pentru închirierea unor terenuri proprietate publică a municipiului Bistrița, în vederea amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului, proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Dealul Cocoşului, în scop agricol;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a terenului în suprafață de 15.971 mp situat în municipiul Bistrița, Drumul Cetăţii, proprietatea societăţii TERAPLAST S.A., în vederea amenajării unei pieţe en-gross;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea zonei centrale inclusiv teren de sport în localitatea componentă Slătiniţa”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa la Asociaţia Română pentru Smart City şi Mobilitate;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018, în conformitate cu Hotărârea nr. 2/31.01.2018 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

15. Diverse.