Ședință ordinară de Consiliu Local Bistrița, pe 22 Februarie ora 14.00

Primarul municipiului Bistrița a convocat din nou Consiliul Local, pentru ședința ordinară a lunii Februarie, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan și construire ansamblu de locuințe colective și servicii”, str.Ghinzii, nr.4-4A, Municipiul Bistrița, beneficiari Ponoran Florin Vasile și Ponoran Mirela Anca;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construirea unei clădiri P+M – spațiu comercial și birou”, în municipiul Bistrița, str.Constantin Roman Vivu, nr.61, beneficiar Marica Vasile;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construirea unei reprezentanţe auto şi piese magazin piese auto”, str.Calea Clujului nr.35, municipiul Bistrița, beneficiar Ani Daniel;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.64/26.03.2009 pentru înființarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA – structură cu specific silvic prin reoganizarea Servicului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentație avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă’’;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea zonei centrale inclusiv teren de sport în localitatea componentă Slătiniţa”;
 7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de interes local „Direcţia de administrare a pieţelor din municipiul Bistriţa”, ca serviciu public cu personalitate juridică;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Orgranigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei locale a municipiului Bistriţa;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Cooperare între Institutul „Confucius” de la Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Municipiul Bistrița, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Asociația de Prietenie cu Republica Populară Chineză, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistriţa şi Parohia Ortodoxă Slătiniţa, pentru imobilul situat în localitatea componentă Slătiniţa nr.123, cu destinaţia de „Sediu administrativ şi educaţional”;
 11. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la hotărârea nr.171/02.12.2002 a consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliului local al municipiului Bistriţa precum şi cu privire la respectarea destinaţiei legale a spaţiilor închiriate asociaţiilor, fundaţiilor şi partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în municipiul Bistrița, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 56.333 mp, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.3;
 15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului proprietate privată, în suprafaţă de 12 mp, situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Independenței nr.32, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa;
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru utilizarea unor suprafeţe de teren proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase, construcții provizorii cu diferite destinații, precum și pentru terenurile folosite ca și cale de acces;
 17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Bistrița a unor imobile construcții industriale și edilitare, scoase din funcțiune, edificate pe terenuri apaținând domeniului public, în vederea casării și valorificării;
 18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Bistriţa a terenului în suprafaţă de 1.049 mp, situat în str.Zefirului, provenit din CF Bistrița nr. nr.61351;
 19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin gestiune directă, a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Bistriţa către Direcţia Servicii Publice Bistriţa
 20. Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special viceprimarului municipiului Bistrița, domnul Niculae Cristian Marius, în calitate de reprezentant al municipiului Bistriţa, să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa Năsăud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziţie publică nr.1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare, respectiv: „Activitatea de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi SC SUPERCOM S.A.”, prin încheierea Actului adiţional nr.6;
 21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnişoarei SZÖCS BERNADETTE-CYNTHIA;
 22. Informarea nr.11.813/13.02.2018 a Direcţiei Patrimoniu cu privire la solicitarea domnului Vaida Tibor, în calitate de administrator al Societăţii VAIDA COM SRL Bistrița, privind prelungirea termenului contractului de închiriere, încheiat pentru terenul proprietate publică a municipiului Bistrița, în suprafață de 5,2 mp situat în str.Gării nr.15BIS, pe care este amplasată construcția cu destinația de chioșc;
 23. Diverse

Recommended For You

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.