DIN TRANSILVANIA

Seminar de Informare “PRINCIPIILE ECONOMIEI CIRCULARE” la Bistrița

Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, în calitate de partener, derulează proiectul MOVECO – Mobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. Proiectul include 16 parteneri din zece țări riverane Dunării.

În etapa anterioară a fost definitivat un pachet generos de instrumente inovative care permite companiilor, în special IMM-urilor, să inițieze noi colaborări de-a lungul lanțurilor de valoare, să se adapteze noilor cerințe ale pieței, permițându-le să beneficieze de avantajele pe care le oferă acest proces pentru funcționarea lor, asigurând utilizarea mai eficientă a resurselor existente, materiale sau umane. Pentru a veni în sprijinul entităților care doresc sa aplice principiile economiei circulare, instrumentele menționate anterior sunt prezentate în cadrul unor seminarii derulate în baza unei metodologii de pilotare întocmite la nivelul proiectului.

În acest context, în data de 31 ianuarie 2019 la orele 14:00, a avut loc un seminar de informare în cadrul căruia a fost prezentat modulul de pregătire profesională intitulat „Principiile economiei circulare”. Locația evenimentului, la care au participat 19 reprezentanți din partea mediului de afaceri alături de autorități locale și reprezentanți ai mediului de cercetare din județul Bistrița-Năsăud, a fost Hotelul Diana.

Informații suplimentare privind acest proiect pot fi obținute vizitând pagina web: http://cciabn.ro/moveco/ sau http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco.