ACTUALITATE

Și manualul unic de Istorie pentru clasa a VI-a, plin de greșeli științifice

La câteva zile după ce s-a aflat că manualul unic de Geografie, clasa a VI-a, conține numeroase greșeli științifice, un profesor de istorie din județul Ilfov a descoperit numeroase greșeli și în manualul de Istorie pentru clasa a VI-a.

,,Nici manualul de Istorie nu este mai prejos decât cel de Geografie!  Erori, deficiențe și neclarități în noul manual de Istorie de clasa a VI-a, EDP” scrie pe Facebook profesorul Stan Stoica. Iată câteva dintre erorile semnalate de profesorul de istorie în manualul unic de Istorie de clasa a VI-a:

1. Trimiteri către hărți inexistente: la pagina 17, elevii au ca sarcină de lucru: „pe baza hărții D, de la pagina 14… realizați…”. La pagina 14 nu există vreo hartă;
2. Trimiteri către aplicații care nu se referă la tema în discuție: la pagina 18, după ce vorbește despre incași și marele Inca, există o trimitere către Aplicația 1, pag. 19. Însă aplicația 1 de la p. 19 se referă la Cristofor Columb și la azteci, nu la incași;
3. Titlul unei lucrări scris greșit: La pagina 67, în loc de Candid sau optimismul, autorul a scris Candid sau optimistul;
4. Exprimarea greșită a unor repere cronologice: Pagina 76: „între anii 1793 și 1794”; pagina 88: „între anii 1814 și 1815” și „între anii 1870 și 1871”. A se observa că între acești ani… nu există nimic. Corect era „în anii…”
5. Ani redactați greșit: La pagina 45, Aplicația 1, activitatea (e), vorbind despre Actul de supremație, este dat anul 1543, în loc de 1534, cum apare, corect, de mai multe ori în lecție;
6. Denumire geografică scrisă greșit: La paginile 48 și 56, munții „Urali” (greșit), în loc de „Ural” (corect);
7. Autorul recapitulează teme pe care de fapt nu le-a tratat în lecții. La recapitularea de la pagina 56 introduce o temă nouă, clarobscurul în pictură, despre care de fapt nu a vorbit până atunci;
8. La pagina 26, lecția Renașterea: geneza spiritului european, termenul „perspectivă”, din domeniul picturii, este explicat la dicționar ca fiind un „procedeu geometric care permite redarea, într-o pictură, a impresiei de profunzime…”. De văzut DEX-ul;
9.  La pagina 98, Evaluare, Subiectul 3, este inclusă o informație care nu se regăsește în lecții: „Devine stat independent în 1830”. Autorul vrea ca elevii să știe că Grecia este acest stat, însă nu le-a spus niciodată acest lucru.
10. Concepte istorice de bază explicate imprecis, vag, derutant, simplist: Umanismul este definit (p. 28) ca fiind „o mișcare culturală și științifică din vremea Renașterii care a susținut importanța dezvoltării omului ca ființă liberă, responsabilă și educată precum și a umanității în general”.

Totodată, profesorul Stan Stoica menționează în postarea pe Facebook că: ,,Hărțile sunt puține (doar 14 pe parcursul lecțiilor și studiilor de caz) și foarte slabe calitativ: unele pur și simplu nu sunt lizibile, există prea puține grafice și tabele cu informații istorice pe care elevii să le interpreteze, autorul a introdus câteva studii de caz care nu erau cuprinse în programa școlară (Cristofor Columb și Fernando Magellan,  Inchiziția,  Martin Luther, Henric al VIII-lea. Urmările sunt supraîncărcarea materiei, compromiterea ideii că manualele trebuie să respecte programa școlară”.

Postarea de pe Facebook a profesorului de istorie a strâns sute de comentarii negative, alți profesori din țară, dar și elevi și părinți exprimându-și, în termeni duri, nemulțumirea față de această situație. Situația de fapt e bine sesizată de unul dintre internauți într-un comentariu: ,,Asta e, e prea târziu pentru observații, manualele sunt deja scoase, păcat de copaci…!”

Ca și în cazul manualului de Geografie pentru clasa a VI-a, reprezentantul Editurii Didactice și Pegagogice a fost anunțat că va tipări o erată.