EDUCAŢIE/CULTURĂ

Ștefan Augustin Doinaș – 100 de ani de la naștere

Ștefan Augustin Doinaș s-a născut la 26 aprilie 1922, în Cherechiu, Arad, „într-o casă de oameni înstăriți”, potrivit unei sintagme folosită chiar de poet.

Din anul 1944 până în 1948 la absolvire, frecventează cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității clujene de la Sibiu –  (care se refugiase aici după trecerea Ardealului de Nord sub jurisdicție maghiară), unde îi are ca profesori pe filosoful Lucian Blaga, la istoria culturii, pe Liviu Rusu, la estetică și pe D.D. Roșca, la istoria filosofiei și la filosofia generală. Totodată, activează în cadrul Cercului literar de la Sibiu, alături de Ion Negoițescu, Radu Stanca, Ion Dezideriu Sîrbu, Cornel Regman, Eugen Todoran, Ovidiu Cotruș, Radu Enescu ș.a.

La 1 ianuarie 1956 se angajează ca redactor la revista Teatru, urmare a intervenției scriitorului Radu Stanca. Este arestat la 3 februarie 1957 și condamnat la un an de închisoare „pentru omisiune de denunț.” ( Marcel Petrișor îi informase pe unii redactori de la revista Teatru despre revoluția din Ungaria).

Lucrează la revista Lumea (din 1963), apoi, din 1969, în redacția revistei Secolul 20, al cărei redactor-șef va deveni în 1992. A fost, în ultimul deceniu al vieții, directorul revistei, apoi președintele fundației cu același nume, care s-a transformat în Secolul 21.

După 1989 devine membru al Academiei Române (1992) și senator (din partea Partidului Alianța Civică) în Parlamentul României, în legislatura 1992-1996.

A publicat numeroase cărți de poezie, critică literară, eseu – remarcându-se ca un scriitor de o înaltă ținută estetică – și a tradus din mari scriitori ai lumii, meritele sale culturale și literare fiindu-i recunoscute, poetul devenind academician în anul 1992.