ACTUALITATE

Studenţii nemulţumiţi de noua Metodologie de evaluare a şcolilor Doctorale

Uniunea Naţională a Studenţilor din România atrage atenţia Ministerului Educaţiei şi partenerilor în legătură cu eliminarea vizitelor la faţa locului din noua Metodologie de evaluare a şcolilor Doctorale, element cheie conform ESG- European Standard and Guideline.

Tot în conformitate cu ESG, echipele colegiale trebuie să fie formate din grupuri de experţi externi care trebuie să includă şi unul sau mai mulţi studenţi. Atragem atenţia că, aceasta este una dintre liniile directoare a ESG-ului, neregăsindu-se în noua Metodologie de evaluare a şcolilor Doctorale.

În acelaşi timp, Uniunea Naţională a Studenţilor din România consideră că este necesară implicarea experţilor internaţionali pentru o asigurare a calităţi cât mai obiectivă.

În aces sens, recomandările UNSR vizează:

Implicarea unei evaluări externe, bazată pe rapoartele de autoevaluare a şcolilor doctorale din România, evaluare realizată de ARACIS- Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior;

Existenţa unui expert străin care să ofere o perspectivă clară a învăţământului superior în zona şcolilor doctorale. Menţionăm faptul că, prezenţa expertului străin este necesară şi la alte tipuri de evaluări ARACIS;

Implicarea a cel puţin doi studenţi doctoranzi la evaluările şcolilor doctorale, ţinând cont că la sfârşitul lunii februarie va exista o sesiune de formare a acestora, alături de experţi din cadrul ARACIS;

Aprobarea unei metodologii clare care să respecte standardele de calitate şi învăţământul centrat pe student;

Colaborarea activă între ministerul de resort, universităţile de stat şi privat, dar şi ARACIS, pentru finalizarea acestui deziderat în timp util şi cu rezultate foarte bune;
Realizarea unor evaluări relevante pentru a nu poziţiona sistemul de învăţământ superior într-o zonă a mediocrităţii.

Totodată, Uniunea Naţională a Studenţilor din România îşi arată îngrijorarea asupra faptului că noua metodologie de evaluare a şcolilor Doctorale este în dezacord cu Legea 1/2011, cât şi cu OUG 75/2005, deoarece lipseşte cu desăvârşire autorizarea, respective evaluare domeniilor de doctorat, fiind prevăzute doar acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor Doctorale.

“În urma dezbaterilor realizate în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor suntem de acord şi susţinem poziţia rectorilor din România cu privire la evaluarea şcolilor doctorale, prin cele trei puncte regăsite în rezoluţia finală”, a declarat Marian Dalban vicepreşedinte educaţional UNSR şi participant în cadrul CNR – Arad.

Amintim faptul că cele trei puncte fac trimitere la:

1. Continuarea procesului de evaluare a şcolilor doctorale, pe baza metodologiei de evaluare aflată în vigoare.

2. îmbunătăţirea şi revizuirea punctuală şi justificată a unor indicatori, referitor la termenul de îndeplinire a standardelor.

3. Pe baza punctului doi, extinderea cu o lună a termenului de depunere a dosarelor de autoevaluare.

“Noi, studenţii din cadrul UNSR ne dorim ca toate aceste aspecte să fie în favoarea unui învăţământ centrat pe student, unui învăţământ superior ce trebuie să aibă în prim plan calitatea în educaţie. Susţinem punctele de vedere ale CNR, dar în aceeaşi măsură considerăm că trebuie să existe un dialog eficient între reprezentanţii Ministerului Educaţiei, universităţile din ţară şi instituţiile abilitate să realizeze această evaluare. Ne pregătim intens pentru realizarea unui proces de recrutare a studenţilor doctoranzi în Registrul Naţional al Evaluatorilor pentru pregătirea eficientă a evaluărilor”, a declarat Vlad Dediu- preşedinte UNSR.