DIN TRANSILVANIA

Susţinere financiară a Guvernului pentru Programul cultural naţional “Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”

Guvernul României a adoptat, în şedinţa din 12 iunie 2019, o Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri organizatorice şi financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional “Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”.

Ordonanţa reglementează modul de organizare, desfăşurare şi finanţare a Programului “Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”, ca program cultural naţional. Se stabileşte, astfel, un mecanism care să asigure susţinerea finaciară a programului cultural, atât în ceea ce priveşte finanţarea nerambursabilă alocată de Guvern, cât şi cea alocată de către autorităţile administraţiei publice locale.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, începe implementarea efectivă a proiectelor din dosarul de candidatură, în special a proiectelor de infrastructură culturală şi urbană care trebuie finalizate până la sfârşitul anului 2022.

Pentru implementarea programului “Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” s-au alocat credite de angajament, pentru perioada 2019-2022, în cuantum de 52.900.000 lei. Finanţarea nerambursabilă a programului se asigură anual pe baza unui contract de finanţare încheiat între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Asociaţia “Timişoara – Capitală Europeană a Culturii”. Alocările anuale destinate acestui program se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul ministerului.

Aşa cum transpare şi din Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Capitală Europeană a Culturii, faza de pregătire dintre nominalizarea unui oraş şi anul pentru care este acordat titlul este de o importanţă crucială pentru succesul acţiunii Capitală Europeană Culturală.

Despre programul “Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”

În competiţia naţională organizată în anul 2015 au participat 14 oraşe din România pentru acordarea titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. În urma etapei de selecţie finală, juriul a recomandat ca oraşul Timişoara să fie nominalizat la titlul CEaC pe baza dosarului său de candidatură. Acest dosar reprezintă contractul de facto între Comisia Europeană, autorităţile naţionale, locale şi Asociaţia care implementează programul cultural al CEaC.

Potrivit dosarului de candidatură, responsabilitatea implementării programului cultural multianual pentru Timişoara CEaC 2021 şi gestionarea bugetului cheltuielilor operaţionale revine exclusiv Asociaţiei Timişoara – Capitală Europeană a Culturii.