ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Tema Unirii prioritară pentru finanțările de la Primăria Bistrița. Vezi până când se mai depun proiecte.

Reamintim celor interesați să obțină finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița că ultima zi a sesiunii de depunere a proiectelor este luni, 12 martie 2018, ora 16.00.
Documentaţia de solicitare a finanţării, însoţită de o scrisoare de interes întocmită conform modelului prezentat în Anexa A1, se va depune într-un singur exemplar original pe suport de hârtie şi în format electronic (CD sau DVD) la Centrul de Relaţii Publice al Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2.
Documentaţia de solicitare a finanţării se introduce într-un plic sigilat, la care se anexează scrisoarea de interes, întocmită conform modelului prezentat în Anexa A1 (pe CD se vor prezenta doar anexele A1 – D03 din ghidul solicitantului – în format editabil).
Acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bistriţa este reglementată de ghidurile solicitanţilor privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, la adresa www.primariabistrita.ro, secţiunea „Consiliul local”, rubrica „Finanţări nerambursabile” sau la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, strada Gheorghe Şincai, nr. 2.
Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes general: tineret, protecţia mediului, sport, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar.
Obiectivul prioritar al programului de finanţare pentru anul 2018 este Aniversarea Centenarului României.
Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între 1 mai şi 15 noiembrie 2018, cu excepţia proiectelor care presupun activităţi prevăzute pentru luna decembrie 2018.
Cererile de finanţare, întocmite conform modelelor prevăzute în ghidurile solicitanţilor, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, strada Gheorghe Şincai, nr. 2.
Termenul limită de depunere a proiectelor, conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, este 12 martie 2018, ora 16.00. Accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Bistriţa care solicită finanţare de la bugetul local.
Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 13 – 21 martie 2018, lista finală a proiectelor care vor beneficia de finanţare fiind aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.
Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, Direcţia Integrare Europeană, telefon 0263/223923 (int. 183).