DIN TRANSILVANIA, EDUCAŢIE/CULTURĂ

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” a organizat o ediţie a examenului de simulare a admiterii

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” a organizat, în data de 16 mai, cea de-a XI-a ediţie a examenului de simulare a admiterii. Anul acesta concursul s-a adaptat cerinţelor impuse de contextul epidemiologic actual şi s-a desfăşurat în premieră online, pe platforma Hypertalk Education. La concurs s-au prezentat 1.482 candidaţi interesaţi de profesiile din domeniul sănătate.

Începând din luna martie, în cadrul acestei platforme au fost susţinute cursuri de pregătire pentru fiecare program de studiu. Ulterior, cadrele didactice ale universităţii au asigurat suportul online, răspunzând la întrebările adresate de către candidaţi. Cursurile au rămas la dispoziţia acestora până în data de 15 mai.

Candidaţii au avut acces la platformă pe baza unui cont propriu, atribuit de către organizatori. A fost asigurat suportul pentru a uşura utilizarea platformei prin postarea pe site-ul universităţii, în secţiunea dedicată examenului de simulare, a unui ghid de utilizare a platformei.

În vederea pregătirii examenului de simulare, a fost adus la cunoştinţa candidaţilor un tutorial privind modalitatea de susţinere a examenului de simulare, cu toţi paşii de parcurs pentru a participa la examen.

La examenul de simulare, subiectele au fost elaborate în conformitate cu modelul subiectelor de admitere, respectând numărul de întrebări, precum şi intervalul de timp alocat. Liceenii au avut ocazia să-şi verifice cunoştinţele, să se familiarizeze cu formatul subiectelor de admitere şi să-şi exerseze abilităţile de încadrare în timp. Ei au avut la dispoziţie două ore pentru a susţine proba desfăşurată după sistemul “grilă” al întrebărilor cu răspunsuri multiopţionale.

Pentru candidaţii care, la ora de începere a examenului de simulare, au avut dificultăţi de logare a fost alocat un nou interval orar în care să poată susţine examenul.

În momentul finalizării probei de concurs, fiecare candidat a ştiut nota obţinută. Ulterior, au putut vizualiza grila corectă şi au avut acces la un raport personal al examenului.

În data de 17 mai a fost afişată clasificarea finală a candidaţilor, după analiza contestaţiilor. Clasificarea a fost realizată pe programe de studiu. La programul de studiu Asistenţă Medicală Generală au fost obţinute trei note maxime. La programul de studiu Medicină şi Medicină Dentară, nota maximă obţinută a fost de 9,91.

“Am dorit să acordăm în continuare un sprijin real elevilor care visează la o carieră în domeniul medical şi să le oferim o modalitate de a-şi testa nivelul de pregătire, dincolo de dificultăţile impuse de condiţiile actuale. Dorinţa crescândă a tinerilor de a deveni profesionişti în sănătate ne bucură şi ne responsabilizează în acelaşi timp.” a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” examenul de admitere în ciclul universitar de licenţă se va face prin metoda tradiţională, în data de 26 iulie 2020, cu respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică şi de protecţie a candidaţilor.