DIN TRANSILVANIA

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca derulează un proiect de un milion de euro în vederea creşterii ofertei educaţionale

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, împreună cu Asociația Center for Health Research (CHR), în calitate de Partener, anunță lansarea în data de 14 martie 2019 a Proiectului „Educație și formare competitivă pe piața muncii – EduForm”.

Obiectivul general al proiectului, care se desfășoară pe o perioadă de 30 luni (8 februarie 2019 – 7 august 2021) și este în valoare totală de 5.845.294,54 lei, cu co-finanțarea Uniunii Europene în valoare de 4.968.500,36 lei, constă în creșterea și diversificarea atractivității ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, precum și a relevanței acesteia pe piața muncii.

Proiectul ”Educație și formare competitivă pe piața muncii – EduForm”, cod SMIS 121643, este desfășurat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, apelul ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate managerului de proiect Conf. dr. Ioana Roman (e-mail [email protected]).

Lansarea proiectului va avea loc în data de 14 martie 2019, de la ora 14.00, în Amfiteatrul ”Regina Maria” din cadrul Institutului pentru Științele Vieții, aflat în campusul nostru.