DIN TRANSILVANIA

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca a semnat un proiect cu finanţare nerambursabilă pentru prevenirea abandonului şcolar

În data de 17 decembrie 2018 a fost semnat acordul de grant pentru finanţarea proiectului intitulat: “Centrul de studii şi învăţare al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca (CeSTI)”, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în valoare de 200.000 de Euro.

“Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea resurselor şi mecanismelor academice adresate studenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pentru depăşirea situaţiilor de risc de abandon cu care se confrunta în primul an de studiu, pentru creşterea calităţii învăţării, atingerea standardelor academice şi dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale. Proiectul prevede crearea în UTCN a unui punct central de întâlnire (spaţiu fizic) pentru resurse variate din cadrul campusului universitar, care să ofere studenţilor: Suport, Informare, Motivare şi Interacţiune (Centru de Studiu şi învăţare = CeSTI). Acesta este gândit ca un spaţiu de referinţa al universităţii, modern, flexibil şi adaptabil, modelat pe cerinţele, nevoile şi modul de viaţa al generaţiei tinere, care sa asigure resurse de studiu şi activităţi remediale, de consiliere şi tutorat, atât pentru solicitări individuale cât şi pentru grupuri mici de studenţi”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de comunicare al UTCN.

Pentru a facilita accesul la resursele CeSTI şi pentru studenţii UTC-N din Centrul Universitar de Nord Baia Mare şi extensiile UTC-N din Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău, proiectul prevede realizarea unui spaţiu de studiu şi învăţare virtual (Campus virtual CeSTI) cu două componente: pagină web CeSTI şi platformă educaţională CeSTI.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani, începând din ianuarie 2019. Centrul de studiu şi învăţare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca îşi va continua activitatea şi după finalizarea proiectului, pentru încă cel puţin 5 ani, cu performanţe îmbunătăţite ca urmare a experienţei câştigate şi a rezultatelor dezvoltate pe parcursul implementării proiectului.