POLITICĂ

USR cere Ministerului Sănătăţii clarificarea normelor privind persoanele izolate la domiciliu

În condiţiile în care România are, în acest moment, peste 110.000 persoane în izolare la domiciliu, iar numărul creşte de la o zi la alta, sediile Direcţiilor de sănătate publică sunt luate cu asalt de români care au nevoie de aviz epidemiologic. Ceea ce se traduce prin aglomeraţie şi ore de stat la coadă, lucruri total contraindicate din perspectiva necesităţii distanţării sociale. Prin urmare, parlamentarii USR Adrian Wiener, Stelian Ion şi Emanuel Ungureanu îi solicită Ministerului Sănătăţii modificarea urgentă a normelor privind persoanele izolate la domiciliu, astfel încât să se reducă substanţial numărul celor care bat la uşile DSP-urilor.

“În ultimele zile, sediile DSP din ţară au fost luate cu asalt de către persoanele ieşite din carantină care au nevoie de avizul epidemiologic eliberat de această instituţie. Situaţia este îngrijorătoare. Nu este abolut deloc în regulă să se creeze astfel de cozi. Pe măsură ce trec zilele, sute, mii de oameni vor ieşi din carantină şi vor îngroşa rândurile pentru obţinerea acestui document, crescând riscul de transmitere a virusului”, declară deputatul USR Stelian Ion.

Textul Ordinului 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei a fost îmbunătăţit prin Ordinul nr. 497/2020, însă persistă câteva inadvertenţe şi neclarităţi.

Există o necorelare între art. 5 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) în sensul în care la alin. (1) se vorbeşte despre concediile şi indemnizaţiile acordate pentru persoanele aflate în carantină (carantină instituţionalizată şi izolare la domiciliu) care se acordă pe baza documentului emis de direcţiile de sănătate publică, în vreme ce alin. (3) se referă la persoanele aflate în izolare care trebuie să completeze o declaraţie pe proprie raspundere pentru obţinerea concediului.

Apreciem că trebuie ca din text să rezulte clar că pentru persoanele aflate în izolare de domiciliu, care până la sfârşitul perioadei de 14 zile nu au avut simptome, concediul şi indemnizaţia pentru această perioadă se acordă doar în baza declaraţiei pe proprie răspundere.

De asemenea, trebuie clarificat ce se intâmplă în cazul celor aflaţi în izolare care au simptome.

De aceea, se impune modificarea art. 1 alin (4), art. 5 alin. (1) şi (3) din ordinul susmenţionat astfel:

Art. 1 (4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care îşi monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul “112”. Dacă apelează sistemul “112”, li se efectuează un test pentru COVID-19. În cazul în care rezultatul este pozitiv, vor fi transportate şi izolate în spital, în cazul unor forme severe, sau izolate la domiciliu si monitorizate de medicul de familie inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă, acolo unde este posibil, până în momentul în care testul pentru COVID-19 iese negativ, în cazul unor forme uşoare. Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic).
Persoanele menţionate la alin. (3) lit. b) pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată.

Art. 5 (1) Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare instituţionalizată în spaţiile special amenajate şi persoanele cărora li se interzice continuarea activităţii prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu şi indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică, respectiv prin declaraţia pe proprie răspundere completată potrivit anexei nr. 2, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3) Persoana izolată, care iese din perioada de izolare fără să prezinte simptome de boală şi care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

De asemenea, este necesară o mai bună comunicare a acestor reguli pentru că am observat că ele nu sunt cunoscute suficient de către cei care ar trebui să le aplice.

De exemplu, deşi în Ordinul nr. 414/2020 se menţionează că perioada de izolare este de 14 zile, DSP-urile calculează acest termen de 14 zile de la data contactului pe care persoana izolată l-a avut cu persoana depistată cu COVID-19, ceea ce contravine textului Ordinului 414/2020. Dacă intenţia ministrului sănătăţii a fost în sensul în care perioada de izolare să nu fie unică, de 14 zile, iar termenul de 14 zile să se calculeze de la data ultimului contact, acest lucru trebuie reglementat ca atare.