LIFESTYLE

Valter Mărăcineanu. Căpitanul erou din Războiul pentru Independența României

Nicolae Valter Mărăcineanu a fost un ofițer român, căzut eroic la reduta Grivița, în luptele din cadrul Războiului de Independență al României purtat contra turcilor.

Valter Mărăcineanu s-a născut pe 30 mai 1840.

La 18 ani devine cadet la Regimentul de lăncieri – la 21 de ani, sublocotenent – la 28 de ani locotenent, apoi că­pitan-comandant de compa­nie în Regimentul 8 Infan­terie.

În timpul rezbelului Independenței face parte din reg. 8 de linie, comandant al batalionului și în capul soldaților săi, strigând: După mine, copii!, se repede la asaltul redutei Grivița. El cade în șanțuri, pătruns de gloanțe (30 august 1877). Turcii din redută, în urma primei retrageri a ostașilor români, luară corpul căpitanului Mărăcineanu și al maiorului Șonțu și le înfipseră ca trofee pe parapetul redutei.

A căzut la datorie în timp ce înfigea pe parapetul redutei turcești Grivița drapelul Regimentului 8 linie.

Prezentând luptele româno-turce din 30 august 1877 pentru cucerirea redutei Grivița 2, iconografia epocii și cea ulterioară, au preluat greșit din relatările martorilor faptul că în momentul morții sale, căpitanul Nicolae Valter-Mărăcineanu, purta în mână, conform diferitelor surse, după caz, drapelul regimentului, drapelul național, sau un stindard. În realitate era vorba despre fanionul Batalionului 1 din Regimentul 8 infanterie de linie, al cărui comandant era, pe care a reușit să-l înfigă pe retranșamentele (șanțuri întărite, dispuse pe aliniamente exterioare succesive) redutei, la câțiva metri în față.

Ziarul „România Liberă” din Bucureşti scria: „Mărăcineanu se lupta în primele rânduri, dispreţuind moartea… sui în mijlocul unei ploi de gloanţe dealul şi dânsul fu cel dintâi la întăritură împlântând steagul. Trăiască România! Fu cea din urmă vorbă a căpitanului Valter”.