ECONOMIC

Vatra Dornei. Conferinţa ştiinţifică internaţională “Turismul rural românesc în context internaţional. Actualitate şi perspective”

În perioada 23-25 mai 2019 va avea loc cea de-a XXI-a ediţie a conferinţei ştiinţifice internaţionale “Turismul rural românesc în context internaţional. Actualitate şi perspective”. Lucrările conferinţei se vor desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, din Vatra Dornei, în Amfiteatrul Munţilor.

Evenimentul este organizat de Agenţia Naţională a Zonei Montane, împreună cu Academia Română- filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” şi Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”- Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală, alături de Primăria Municipiului Vatra Dornei, Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural – ANTREC Bucovina, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT Bucureşti, Asociaţia Europeană a Ţărilor cu Munţi – Euromontana şi Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGER-Filiala Iaşi.

Manifestarea se adresează oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, specialiştilor cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic din spaţiul rural, care, împreună cu managerii de pensiuni agroturistice vor încerca să identifice soluţii pentru revigorarea mediului rural şi a fenomenului turistic din acest spaţiu.

Principalele tematici care vor fi abordate în cadrul conferinţei vizează: turismul rural şi agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel naţional, regional şi global, tradiţionalism versus modernism în turismul rural, strategii naţionale şi regionale de dezvoltare a turismului rural.

De asemenea, vor fi puse în discuţie managementul şi marketingul e-turismului, comportamentul prestatorilor şi consumatorilor de servicii de turism rural, rolul legislaţiei în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural, turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară: economie, sociologie, drept, psihologie, antropologie, etnografie şi folclor.