ECONOMIC

Veşti bune pentru cumpărătorii de locuinţe. Noile propuneri reglementează calitatea în construcţii

Joi, 29 noiembrie 2018, a fost depusă la Senat o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii care va regelementa piaţa de construcţii pentru cei care vor să-şi cumpere o locuinţă nouă.

Proiectul de act normativ numărul B663/2018, depus la Senat pe 29 noiembrie, pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, prevede introducerea unor noi litere la articolele 5, 22, 27, 36.

În prezentul proiect de act normative este stipulată introducerea la art. 5 – Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:

Introducerea literei h care va avea următorul conţinut: h) branşamente adecvate şi definitive la reţelele de utilităţi: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, energie termică, după caz.

La capitolul III al obligaţiilor şi răspunderilor investitorilor va fi completat articolul 22 cu litera i care va avea următorul conţinut: i) să nu permită locuirea înainte de semnarea procesului verbal de recepţie a construcţiilor la terminarea lucărilor.