Vezi ce hotărâri au aprobat aleșii locali bistrițeni la ultima ședință de consiliu local

Consiliul Local al municipiului Bistriţa s-a întrunit în şedinţa programată pentru data de 26 octombrie 2017, iar rezultatele dezbaterilor sunt următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 19 voturi „pentru”.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 18 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea a două Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 19 voturi „pentru”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița şi construire case de locuit” în extravilanul municipiului Bistriţa, zona str. Anemonei. Beneficiari: Ţuţuruga Vasile Cristian şi Eleonora Ioana, Man Ştefan Adrian şi Elena Daniela, Vicaş Teodor, Loyden Maria.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 19 voturi „pentru”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe trimestrul III 2017.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 14 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 3 abţineri.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 15 voturi „pentru” şi 4 abţineri.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud din veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 19 voturi „pentru”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construcţie pentru adăpostire utilaje aferente pârtiei de schi şi construcţie cu destinaţie de grupuri sanitare – Complex sportiv polivalent Unirea”, municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 14 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată şi de reşedinţă, amenajate în municipiul Bistriţa.
În şedinţa de plen s-au adoptat o serie de amendamente cu privire la:
– unele tarife pentru utilizarea parcărilor cu plată, respectiv la tariful pentru parcările de reşedinţă acoperite;
– contracte de rezervare;
– abonamentele pentru autoturisme electrice;
– abonamente noi pentru parcări de reşedinţă mai pot fi încheiate pe durata rămasă până la intrarea în vigoare a noii hotărâri a Consiliului Local.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi 2 „împotrivă”.
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 187/30.09.2009, cu modificările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 19 voturi „pentru”.
11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 19 voturi „pentru”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de pădure proprietatea publică a Municipiului Bistriţa, în vederea realizării obiectivului „Extindere pârtie de schi din cadrul Complexului Sportiv Polivalent din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea”.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 14 voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bistriţa la proiectul „Fondul de acţiune privind energia durabilă (SEAF)” din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 19 voturi „pentru”.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică.
Hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator, cu 14 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri.
Un proiect de hotărâre a fost retras, de către iniţiator, de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Servicii Publice Bistriţa.
Diverse:
1. Raportul nr. 86.436 / 17.10.2017 al Direcţiei Integrare Europeană, privind deplasarea efectuată în perioada 7 – 10 octombrie 2017 în Besancon, Franţa.
Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa au luat act de conţinutul raportului.
2. Decizia nr. 24 / 2017 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud şi Raportul de Audit Financiar nr. 1133 / 08.08.2017, înregistrat la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 65002 / 07.08.2017, comunicate cu adresa nr. 1376 / 27.09.2017, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 81135 / 02.10.2017 şi Contestaţia nr. 81168 / 04.10.2017 a Primarului municipiului Bistriţa.
Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa au luat act de conţinutul documentelor menţionate.
3. Adresa nr. II D 19.301 & 27.09.2017 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 80019 / 28.09.2017, prin care se solicită informaţii referitoare la Hotărârea nr. 132 / 21.09.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin.
Cu 18 voturi „pentru”, membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa au amânat dezbaterea acestui punct.
foto și conținut site-ul primariabistrita.ro

Recommended For You

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.