LIFESTYLE

Viitoarea Capitală Culturală Europeană va fi gazda liderilor studenţilor din România

Capitala Europeană a Culturii 2021 găzduieşte, în perioada 5-14 august 2019, cel mai mare eveniment studenţesc naţional anual marca Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR). Peste 500 de lideri ai studenţilor din 19 centre universitare, care fac parte din organizaţiile membre ANOSR din toată ţara, vor dezbate, în cadrul celei de-a XIV-a ediţii a Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din România (FOSR), situaţia învăţământului superior actual din România, pe parcursul evenimentului având ocazia de a stabili priorităţile federaţiei pentru noul an universitar şi de a-i alege noul Birou de conducere.

Festivitatea de deschidere se va desfăşura marţi, 6 august 2019, începând cu ora 10:00, în sala Auditorium din Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica Timişoara. Printre invitaţii din acest an se numără Adrian CURAJ – Director General al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior (UEFISCDI), Octavian Mădălin BUNOIU – membru în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Florin DRĂGAN – prorector al Universităţii Politehnica Timişoara, Robert KRISTOF – City Manager al Municipiului Timişoara, Robert NAPIER – Preşedinte al Organizaţiei Europene a Studenţilor (European Students Union – ESU), Mihai DRAGOŞ – Preşedinte al Consiliului Tineretului din România, Antonia PUP – Preşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană şi ai Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Timiş.

În cele 10 zile ale evenimentului, participanţii vor beneficia de sesiuni de formare în domeniul reprezentării studenţeşti şi pe teme educaţionale precum procesul Bologna (unde se va analiza, alături de colegii din Organizaţia Europeană a Studenţilor, în ce măsură există în România un învăţământ centrat pe student), drepturile studenţilor, serviciile de consiliere şi orientare în carieră pentru studenţi şi inserţia acestora pe piaţa muncii, asigurarea calităţii în învăţământul superior românesc, digitalizarea învăţământului superior, dezvoltarea şi sprijinirea spiritului antreprenorial în rândul studenţilor şi absolvenţilor, etică şi deontologie universitară (cum putem combate corupţia şi impostura academică), operaţionalizarea serviciilor suport pentru studenţi (căminele studenţeşti şi cantinele universitare), care este rolul mobilităţilor internaţionale în modernizarea şi internaţionalizarea educaţiei, joburile viitorului sau implicarea suplimentară a studenţilor în cercetare.

Concluziile acestor dezbateri vor sta la baza strategiei pe care ANOSR o va adopta în următorul mandat. Pe parcursul evenimentului, studenţii îşi vor putea dezvolta cunoştinţele şi în alte domenii de interes: resurse umane, scriere de proiecte, fundraising, relaţii publice, imagine, IT, legislativ şi secretariat, leadership şi management al proiectelor.

Evenimentul se va încheia cu Adunarea Generală ANOSR, în cadrul căreia se vor stabili direcţiile federaţiei pentru noul mandat, evaluându-se activitatea membrilor Biroului de conducere şi votându-se noii lideri ai mişcării studenţeşti.

Cea de-a XIV-a ediţie a Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din România va fi organizată cu sprijinul: Asociaţia de la 4 (A4), Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare (Liga AC), Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara (LSCT), Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (LSFETc), Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara (LSFEE), Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică din Timişoara (LSFMT), Liga Studenţilor din Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi (LSFMPT), Organizaţia Studenţească “Traian Lalescu” (OSTL) şi Universitatea Politehnica Timişoara.

“Încheiem un mandat ce a avut nenumărate provocări. Urmează un an universitar presărat de evenimente importante, cum ar fi alegerea rectorilor universităţilor din ţară sau noua clasificare a universităţilor din România şi crearea unui sistem de ierarhizare a programelor de studii. Prin intermediul Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din România creăm un cadru propice pentru a dezbate noi politici educaţionale pentru anul ce urmează şi pentru stabilirea de poziţii privind îmbunătăţirea vieţii studenţeşti. Totodată, evenimentul reprezintă o oportunitate în ceea ce priveşte schimbul de bune practici între organizaţiile studenţeşti participante, cu scopul de a îmbunătăţi viaţa studenţilor pe care îi reprezintă în universităţile din care fac parte.” – Petrişor-Laurenţiu ŢUCĂ, preşedinte ANOSR.

***

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 20 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

ANOSR reuneşte studenţi din 19 centre universitare din întreaga ţară, din 30 de universităţi, atingând un număr de 109 organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti.

La nivel naţional, ANOSR este parte a Alianţei pentru o Românie Curată şi membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federaţia este reprezentantul legitim al studenţilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Studenţilor (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenţii.