ACTUALITATE

Viziunea românească versus viziunea europeană asupra domeniului pădurilor

În cel mai recent Raport european asupra pădurilor se arată că, în ultimii 25 de ani, suprafața acoperită cu păduri în Europa a crescut la 215 milioane de hectare și continuă să crească, anual, cu 0,4%. În UE-28 există aproximativ 128 milioane de hectare de pădure, care reprezintă 41% din suprafața totală a terenurilor, adică o suprafață aproximativ egală cu cea ocupată de terenurile agricole, conform rfi.ro.

În același timp, pădurile din Europa absorb anual 435 milioane de tone de emisii de CO2 echivalent, adică 10% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. EUSTAFOR, organizația europeană a companiilor de stat și a agențiilor publice administratori de păduri, organizație în care este membră și Regia Națională a Pădurilor—Romsilva, arată că anual pădurile care se află în administrarea membrilor cresc cu 200 milioane de metri cubi. Aproximativ 30%-40% din creșterea pădurilor administrate de membrii EUSTAFOR rămân neutilizate, în stoc, urmând a fi exploatate în viitor.

Instituțiile europene construiesc deja strategiile care privesc perioada post-2020 și care au în vedere politica privind modificările climatice. Astfel, la conferința COP 21, pentru prima dată în lume, 195 de state au încheiat o înțelegere care limitează creșterea temperaturii globale cu cel mult două grade Celsius până la sfârșitul acestui secol. De altfel, articolul 5 al Tratatului de la Paris scoate în evidență rolul pădurilor și, în special, al managementului sustenabil al acestora. ,,Trebuie remarcat că documentele europene, spre deosebire de abordarea publică din România, au în vedere un management sustenabil al pădurilor și nu o punere în valoare a resurselor sub potențial”, ne-a declarat Cătălin Tobescu, director Fordaq, portalul industriei lemnului.

România, în pofida tăierilor ilegale, care și-au redus intensitatea în ultimii ani, fondul forestier a crescut. Tăierile ilegale trebuie combătute și eradicate, dar mitul că dispar pădurile României este fals, iar studiile de specialitate demonstrează acest lucru. Volumul exploatat în prezent — o medie de 17-18 milioane mc anual, este mult mai mic decât media volumului exploatat în perioada comunistă, când volumul exploatat anual se situa la 24-26 miloane mc. Una dintre cauze o arată o analiză realizată de compania de consultanță PWC România : ,,Ponderea suprafeței împădurite destinată exploatării în suprafața totală împădurită a fost de 67% în 2015 ,în scădere de la 88% în 1990″. Aceeași concluzie o regăsim în raportul Consiliului Concurenței.

În pofida faptului că stocul, masa lemnoasă a crescut, în ultimii 27 de ani, exploatarea lemnului nu este la nivelul potențialului.  România are, dintre statele analizate, cea mai mică suprafață forestieră disponibilă pentru exploatare. Motivul? Lipsa investițiilor, respectiv lipsa dezvoltării și întreținerii drumurilor forestiere. De asemenea, sunt analizați indicatorii calitativi care arată nivelul exploatării masei lemnoase, precum producția de lemn din totalul suprafeței forestiere sau producția de lemn din totalul stocului de masă lemnoasă. Rezultatele sunt total în defavoarea României. Astfel, în Cehia, Germania sau Polonia, producția de masă lemnoasă raportată la hectar de fond forestier este de două sau chiar trei ori mai mare decât în România; Cehia, cu o suprafață forestieră de trei ori mai mică decât a României, obține o producție de masă lemnoasă mai mare decât cea a țării noastre; Polonia, cu o suprafață forestieră mai mare cu 40% decât a României, are o producție dublă față de România.

Analizele profesioniste demonstrează că un nivel ridicat al producției de lemn nu este incompatibil cu un management dedicat principiilor de dezvoltare durabilă. În România, tăierile ilegale nu sunt un argument real pentru a explica lipsa de mobilizare a resurselor forestiere.