EDUCAŢIE/CULTURĂ

Ziua Culturii Naţionale la Academia Română

Academia Română celebrează Ziua Culturii Naţionale, vineri, 14 ianuarie 2022, în Aula Academiei începând cu ora 11. Evenimentul se va desfăşura în format hibrid şi va fi deschis de acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.

Vor rosti alocuţiuni acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române şi preşedinte al Secţiei de arte, arhitectură şi audiovizual, acad. Eugen Simion, preşedintele Secţiei de literatură şi filologie a Academiei Române şi acad. Gheorghe Păun, membru al Secţiei de ştiinţa şi tehnologia informaţiei.

Ziua Culturii Naţionale, ajunsă la a douăsprezecea ediţie şi celebrată în fiecare an la data aniversării poetului Mihai Eminescu, este o sărbătoare cu statut naţional, iniţiată de Academia Română în anul 2010. Manifestările dedicate acestei zile au ca scop promovarea valorilor culturii naţionale în toate comunităţile locuite de români.

În acest an, Academia Română doreşte să prezintă publicului câteva dintre cele mai complexe lucrări elaborate recent în institutele sale de cercetare, argumentând, astfel, importanţa promovării permanente a valorilor româneşti ca marcă identitară, în contextul diversităţii culturale europene. Între acestea se află Dicţionarul general al literaturii române, operă enciclopedică, aflată la a doua ediţie, realizată de institutele de istorie şi teorie literară din cadrul Academiei Române, sub coordonarea acad. Eugen Simion. În cele 8 volume ale sale (aproape 9.000 de pagini) Dicţionarul general al literaturii române conturează parcursul unei literaturi naţionale, încă de la primele scrieri în limba română, în studii dedicate scriitorilor români, istoricilor şi criticilor literari, conceptelor şi curentelor cu rol determinat în dezvoltarea culturii.

Alături de acesta va fi prezent Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române – DOOM, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, tipărită chiar la începutul anului 2022. Elaborat de cercetătorii Institutului de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, sub coordonarea Ioanei Vintilă-Rădulescu, DOOM a fost primit cu mare interes de public şi de specialişti, întrucât surprinde, în cele 64.500 de cuvinte tratate în dicţionar, tendinţele de evoluţie a limbii în acord cu dezvoltarea actuală a societăţii şi normează modul de rostire şi de scriere a acestora.

Pentru prima dată în integralitatea ei va fi reunită colecţia bilingvă “Civilizaţie românească”, iniţiată şi coordonată de acad. Victor Spinei, vicepreşedinte al Academiei Române. Ajunsă la volumul 32, colecţia este alcătuită din sinteze ale principalelor domenii de cercetare, marcând traseul evolutiv al acestora şi oferind date specifice spaţiului românesc prin raportare la ansamblul internaţional. Volumele Istoria românilor, Istoria chimiei româneşti, Ştiinţa şi tehnologia informaţiei în România, File din istoria medicinei, Ştiinţele biologice din România, Pagini din istoria matematicii româneşti, Etnologia, Lingvistica românească demonstrează contribuţiile autohtone la cultura europeană şi la progresul ştiinţific din ultimele două secole.

Accesul la evenimentul din Aula Academiei Române se va face în conformitate cu toate măsurile sanitare aflate în vigoare.

Biroul de comunicare al Academiei Române