Uncategorized

Andronescu a început reforma în învățământ cu mărirea vârstei de pensionare a profesoarelor la 68 de ani

Potrivit Ordinului MInisterului Educației Naționale nr. 5728/09.01.2019 care modifică  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, profesoarele care împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2019 și care doresc pot rămâne la catedră și peste vârsta de 65 de ani. Condițiile sunt ca profesoarele să aibă gradul didactic I sau titlul de doctor, să aibă calificativul ,,Foarte bine” și să nu fi fost sancționate în ultimii 5 ani școlari.

Pentru acest lucru, profesoarele care doresc să rămână în sistem trebuie să depună la secretariatul școlii, până la data de 31 ianuarie 2019, următoarele două cereri:

  • cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare
  • cerere de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică peste vârsta de 65 de ani.

În anul școlar trecut, din 217.862 de norme didactice la nivel național,  5.428 de norme au fost ocupate de profesori pensionari.