Uncategorized

Cetatea Devei a împlinit 750 de ani

La 22 februarie e atestată prima mențiune documentară a Cetății Devei.
La data de 22 februarie 1269, într-un act de donaţie al regelui maghiar Ştefan al V-lea, este atestată documentar pentru prima dată Cetatea Devei. Chiar dacă există numeroase urme de locuire pe Dealul Cetăţii încă din neolitic şi epoca bronzului, dacii au fost cei care au lăsat cele mai multe vestigii arheologice în acest loc, mai ales după ce au construit aici numeroase fortificaţii de apărare şi un important punct de observaţie de unde puteau cuprinde o bună parte din Valea Mureşului, Valea Streiului, dar și o zonă întinsă din Ținutul Pădurenilor.
De altfel, însăși numele localității Deva se presupune că provine de la denumirea dacică Decidava, din care a derivat cuvântul „dava”, apoi Deva, cuvânt care este de asemenea de origine dacă și care înseamnă cetate, el găsindu-se în denumirea mai multor localități din Dacia precum: Argedava, Sucidava, Piroboridava, Pelendava și altele. După cucerirea Daciei de către romani, aceștia au intuit potenţialul acestui loc şi au întărit fortificaţiile din vârful Dealului Cetăţii, ținând cont de un important drum comercial care făcea legătura cu restul imperiului, drum ce era numit „Drumul Sării”, trecea chiar pe la poalele Dealului Cetății de astăzi. După retragerea romanilor din Dacia și după valurile de migratori care au distrus totul în calea lor, despre soarta Cetății Devei nu s-a mai ştiut nimic, până în anul 1444 când Iancu de Hunedoara primeşte în stăpânire Cetatea Devei de la Coroana Maghiară, cu un număr mare de sate şi mine de aur. Tot în timpul lui Iancu de Hunedoara este menţionat pentru prima dată şi târgul Devei, aşezare aflată la baza Dealului Cetății. De aici înainte, Cetatea și Târgul Devei încep să ocupe un loc important în istoria Transilvaniei, iar numeroși voievozi şi principi ardeleni au locuit efectiv aici sau au fost oaspeţi ai cetăţii până în anul 1557, când cetatea va fost cucerită de către turci și va suferi unele stricăciuni. În a doua jumătatea a secolului al XVII-lea, principele Gabriel Bethlen construieşte în cetate un bastion care servea drept închisoare, iar la baza sa ridică în stil renascentist un palat de locuit și anume Palatul Magna Curia. În anul 1773, Iosif, viitorul împărat al Imperiului Habsburgic, în timpul călătoriei sale prin Transilvania, va vizita Cetatea Devei și va fi impresionat de aceasta, iar zece ani mai târziu, va reveni în același loc, de data aceasta în calitate de suveran. În anul 1784, avea să izbucnească Răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, iar Cetatea Devei va deveni loc de refugiu şi apărare pentru nobilii fugiţi de pe domeniile lor de teama țăranilor răsculați. Cu această ocazie pe Dealul Cetății s-au dat lupte crâncene între garnizoana imperială şi cetele de răsculați, cetatea având si ea de suferit. În anul 1817, împăratul Francisc I şi soţia sa, aflaţi în vizită în Transilvania, fiind impresionaţi de frumuseţea locului, au poruncit refacerea Cetăţii Devei, iar lucrările, făcute cu mari cheltuieli şi cu multă muncă din partea localnicilor au durat nu mai puțin de 12 ani. În timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, cetatea se va afla sub ocupația soldaţilor austrieci aflaţi sub conducerea comandantului Kudlich, iar la data de 13 august 1849, magazia cu praf de puşcă a fortăreţei explodează, cetatea fiind în mare parte distrusă, aproape toată latura de est ajungând să fie dărâmată.

Lecția de istorie.