EDUCAŢIE/CULTURĂ, Uncategorized

Cine a fost primul prim ministru numit de Cuza?

La 25 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza îl numește pe fostul Logofăt al dreptății Ioan Alexandru Filipescu, Președintele Consiliului de Miniștri!

Ioan Alexandru Filipescu era fiul renumitului boier Alexandru Filipescu-Vulpe, din cauza căruia şi-a atras renumele de Vulpache. Studiile le urmează în capitala Franţei unde se licenţiază în ştiinţe juridice. În 1835 revine la Bucureşti şi intră în magistratură, fiind membru al Tribunalului Ilfov, apoi al Curţii de Justiţie. Zece ani mai târziu, Vulpache se căsătoreşte cu principesa Elisa, fiica domnitorului Munteniei, Gheorghe Bibescu.

În timpul mişcărilor revoluţionare din 1848, Filipescu preferă să călătorească în străinătate. La revenirea în ţară, domnitorul Barbu Ştirbei îl numeşte secretar de stat la Ministerul Trebilor de Afară, apoi logofăt al Dreptăţii. În 1854 este înaintat în poziţia de Şef la Secretariatul Statului. Doi ani mai târziu, devine preşedinte al Comisiei Sfatului Obştesc, apoi, între 18 octombrie 1858 – 24 ianuarie 1859, face parte din Cămăcămia de Trei, unde este însărcinat să conducă provizoriu Consiliul de miniştri.

Unionist fervent şi conservator moderat, Filipescu este ales deputat în Divanul ad-hoc şi în Adunarea Electivă a Munteniei, în cadrul cărei îi acordă votul lui Alexandru Ioan Cuza, care devine Domnitor al Principatelor Unite. Bucurându-se de încrederea noului domn, este mandatat să formeze primul cabinet al Ţării Româneşti după Unirea Principatelor, între 25 ianuarie – 27 martie 1859.