Uncategorized

Despre patriotism

Autor: Adrian Papahagi

Va trebui să clădim un nou tip de patriotism în România, după simulacrul comunist și deconstrucția postmodernă.

Un patriotism din care să dispară Sergiu Nicolaescu, Vadim și Păunescu, clișeele și deșeurile ceaușismului. Un patriotism românesc și european, respectuos cu valorile adevărate ale națiunii, cu tradiția sa creștină, cu limba aceasta atât de stâlcită azi.

Un patriotism fără legionarisme, fascisme, comunisme, protocronisme, xenofobie, fără țâfne și frustrări de umiliți și obidiți, fără exaltări inutile și efuziuni sterile, fără depresii fataliste și impresii romantice.

Un patriotism care să se reflecte în numărul copiilor și întoarcerea fraților noștri din diaspora, ca simptom al încrederii regăsite într-un viitor comun, aici.

Un patriotism al grijii față de natură și cultură, al curățeniei, decenței și al armonioasei locuiri împreună.

Un patriotism al acceptării propriei identități, fără complexe de infero-superioritate.

Un patriotism ferm, realist, pragmatic în Europa, patriotismul unei națiuni europene capabile să producă orice tip de talente și resurse.

Acest tip de patriotism se opune mascaradei agramate, securistoide, confiscatoare și mistificatoare a PSD și a stâlpilor săi mediatici, așa cum se opune și deriziunii, depravării sau urii de sine identitare a unei postmodernități căreia i s-a urât cu binele.