DIN TRANSILVANIA, Uncategorized

Iarna în satele saşilor transilvăneni. Dorolea-Cuşma este una dintre cele mai pitoreşti zone din apropierea Bistriţei

Dorolea este un sat înșirat de-a lungul pârâului Valea lui Tănase, cuprinde fronturi compacte cu case solide ridicate la sfârșitul secolului XIX și în primele decenii ale secolului următor. Aici casele s-au păstrat cu înfățișarea originală formând cel mai pitoresc și mai edificator ansamblu rural săsesc din regiune.

În mijlocul satului, pe un mic promontoriu, se înalță biserica parohială, astăzi parohie ortodoxă, construită după mijlocul secolului al XIX-lea (1858-1861) în stil clasicist.

Dacă în preajma celui de-al Doilea Război Mondial sașii mai formau peste 50% din locuitorii comunei, valurile de emigrări din toamna lui 1944 și apoi din anii 1970 au condus la dispariția aproape integrală a acestei populații din comună.

Localitatea face parte dintr-un ansamblu de trei sate cu aceeași structură și evoluție istorică, cu un fond construit remarcabil prin organizare urbanistică, valoare arhitecturală și unitatea fronturilor construite, ele formând cu acuratețe o imagine a ceea ce însemna regiune de graniță a imperiului, parte din Pământul Crăiesc (fundus regius). La 1 km de sat se află vatra sitului arheologic, ce poate fi amenajată și vizitată în scopuri cultural educaționale și turistice.

Satul Cuşma arată ca în secolul al XIX-lea, cu case vechi şi drumuri neasfaltate. Comunitatea este destul de mare şi se întinde de-a lungul unei văi care desparte satul în două. Iarna totul arată ca în poveşti. Drumul este crestat natural, pâraiele trecând de pe o parte pe alta. Comunitatea este aşezată pe un deal, fiind înconjurată de păduri.