Uncategorized

In Memoriam. Ion Mureșan despre poetul Vasile Dâncu

Vasile Dâncu trăieşte în satul Runcu Salvei. Casa lui e undeva pe un deal. Acolo îşi cumpăneşte gândul şi versul după cum înverzeşte sau veştejeşte, după cum dă muguri sau se usucă sub ploi şi zăpezi ceasul cel mare al pământului. De acolo se uită în lume şi peste lume. Acolo stă el şi face planuri de evadare, acolo îmbătrâneşte visând lungi călătorii.

Atât a fost omul acesta de ocupat cu studiul hărţilor lumii, cu rânduirea celor de folos la drum lung şi la drum scurt, cu desenarea schiţelor corabiei sale, încât abia târziu a observat că marea cea mare s-a retras, iar casa lui a ajuns un port pe un deal, un port ciudat pe un deal transilvan. De acolo, de la „căpitănia portului”, Vasile Dâncu a început într-o bună zi, prin 1966, să emită acte: documente cu deplină valabilitate pe Mările Imaginarului.

În fotografie, poeții Ion Mureșan și Vasile Dâncu la Runc (16 iunie 2016).