Uncategorized

Încă 6 milioane de euro pentru drumuri de acces și utilități în Wonderland

Primăria Bistrița își actualizează studiul de fezabilitate privind utilitățile în Wonderland. Astfel valoarea totală a lucrărilor este estimată la aproximativ 6 milioane de euro. În ședința de Consiliul Local din data de 3 mai, consiliul Local Bistrița va aproba, foarte probabil, indicatorii tehnico-economici.

Mai jos sunt detaliate cheltuielile pentru amenajarea terenului, apă, drumuri acces, canalizare.

7.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

27.349.503,39 LEI / 5.872.016,36 EUR inclusiv TVA, la cursul euro de 1 EUR = 4,6576 RON în luna 03.2018 din care: – construcţii-montaj (C+M): 21.550.766,49 LEI / 4.627.011,01 EUR inclusiv TVA.
7.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Anul I: 50%, reprezentând INV / C+M: 13.674.751,70 LEI, inclusiv TVA / 10.775.383,25 LEI, inclusiv TVA INV / C+M: 2.936.008,18 EUR, inclusiv TVA / 2.313.505,51 EUR, inclusiv TVA Anul II: 50%, reprezentând INV / C+M: 13.674.751,70 LEI, inclusiv TVA / 10.775.383,25 LEI, inclusiv TVA INV / C+M: 2.936.008,18 EUR, inclusiv TVA / 2.313.505,51 EUR, inclusiv TVA

7.3. Durata de realizare (luni) 24 luni.
7.4. Capacităţi fizice principale

1) REȚELE ELECTRICE:

Obiectul 1 – Amenajarea terenului 1. Demontare LEA 20 kV = 2570m; 2. Demontare PTA 20/0,4 kV = 1 buc; 3. Demontare LEA 0,4 kV = 1170 m; 4. Demontare branșamente existente = 57 buc.

Obiectul 2 – Alimentare cu energie electrică 1. Celula de linie 20 kV montată în Stația de transformare 110/20 kV.= 1 buc. 2. Rețele electrice = LES 20 kV = 5800 m; 3. Posturi de transformare 20/0,4 kV , 1000 kVA = 2 buc; 4. Punct de Conexiuni 20 kV = 2 buc; 5. Post de transformare 20/0,4 kV, 250 kVA; = 2.buc.; 6. Rețele electrice LES 0,4 kV = 1230 m; 7. Refacere branșamente electrice = 57 buc; 8. Branșamente electrice noi = 6 buc;

Obiectul 3 – Rețea electrică de iluminat public și retele electrice de utilizare 1. Rețele de iluminat str. Acces 1 = L = 2240 ml; 2. Rețele de iluminat str. Acces 2 = 1.110 ml; 3. Punct de aprindere iluminat public = 1 buc. 4. Instalații electrice de utilizare = 5 buc; 5. Instalație împotriva trăsnetului = 2 buc.

2) DRUMURI DE ACCES:

Obiectul 1 – Amenajarea terenului 1. Demontare pod str. Valea Ghinzii km 0+073

Obiectul 4 – Drumuri de acces

1) Strada Valea Ghinzii: – Clasa tehnică drum – categoria III; – Carosabil: o Lungime, L= 2,390.00 m; o Lațime, l= 6.00 m. – Trotuar din pavele autoblocante o Lungime, L= 2,380.00 ml; o Lațime, l= 1.50 m. – Pistă de biciclisti o Lungime, L= 2,338.00 ml; o Lațime, l= 2.00 m. – Drumuri laterale o Lungime, L= 35.00 ml; o Lațime, l= 6.00 m. – Scurgerea apelor o Rigola carosabilă monolită, L= 1,537. 00 ml; o Șant pereat, L= 755.00 ml; o Podeț din cadre prefabricate tip C2`- 16 buc; o Podeț tubular tip Premo D= 800mm, L= 54.50 m; o Podeț tubular tip Premo D= 600 mm, L= 17.50 m; – Canalizare pluvială o lungime totală colector principal țeavă PVC D=400 mm- L= 1,200.00 ml; o lungime totală țeavă de racordare din PVC D=200 mm- L= 250.00 ml. o număr cămine de vizitare- 24 buc; o număr guri de scurgere- 48 buc. – Pod structură metalică km 0+073.52 o Tip structură: structură metalică MultiPlate VN 18  L= 12.50 m;  l= 6.60 m;  h= 3.62 m. o lațime parte carosabilă, l= 6.00 m. – Siguranța circulației o Indicatoare rutiere – 28 buc; o Marcaje rutiere, L= 4.80 km.

2) Strada Aerodromului: – Clasa tehnică drum – categoria III; – Carosabil: o Lungime, L= 855.00 m; o Lațime, l= 6.00 m.

– Trotuar din pavele autoblocante o Lungime, L= 900.00 ml; o Lațime, l= 1.50 m. – Pista de bicicliști o Lungime, L= 863.00 ml; o Lățime, l= 2.00 m. – Drumuri laterale o Lungime, L= 35.00 ml; o Lățime, l= 6.00 m. – Platforme de încrucișare o Lungime, L= 30.00 ml; o Lățime, l= 3.00 m. – Scurgerea apelor o Rigola carosabilă monolită, L= 881. 00 ml; o Canal pereat din beton, L= 682.00 ml; o Podeț din cadre prefabricate tip C2`- 20 buc; – Siguranța circulației o Parapet metalic pietonal, L= 785.00 ml; o Indicatoare rutiere – 15 buc; o Marcaje rutiere, L= 2.00 km.

3) Drum acces rezervor: – Clasa tehnică drum – categoria IV; – Carosabil: o Lungime, L= 1,000.00 m; o Lățime, l= 4.00 m. – Scurgerea apelor o Rigolă carosabilă monolită, L= 1,537. 00 ml; o Șant pereat, L= 755.00 ml; o Podeț tubular tip Premo D= 800mm, L= 5.00 m; – Siguranța circulației o Indicatoare rutiere – 5 buc; o Marcaje rutiere, L= 3.00 km.

3) REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE:

Obiectul 5 – Rețea de alimentare cu apă

Rețea apă Lungime totală = 3816 ml – PEHD Conductă aducțiune = 562 ml – PEHD DN 160 PN 10 Conductă refulare = 2063 ml – PEHD DN 125 PN 16 Rețea distribuție = 1191 ml – PEHD DN 250 PN 10 Stație de pompare containerizată Rezervor = 426 mc.