Uncategorized

,,Legenda duminicii”- studiu monografic, în colecția ,,Vechi cărți populare” a Institutului de Lingvistică ,,Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”

Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti” care funcționează în subordinea Academiei Române, anunță că a reluat publicarea unor monografii în colecția ,,Vechi cărți populare”. Această colecție cuprinde texte românești vechi din secolele XVI-XVIII, păstrate în manuscrise, însoțite de comentarii lingvistice și filologice. Volumul ce redeschide această colecție, denumit ,,Legenda duminicii – studiu monografic, ediţie şi glosar de Emanuela Timotin, oferă publicului și specialiștilor cel mai răspândit apocrif din literatura română, „Epistola lui Hristos“,  ce a circulat în manuscris încă de la începutul veacului al XVII-lea.

,,Anunțăm reluarea colecției „Vechi cărți populare” cu volumul Legenda duminicii, studiu monografic, ediţie şi glosar de Emanuela Timotin. (Ediția a doua revăzută și adăugită). Colecția cuprinde ediții ale unor texte românești din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, care s-au bucurat de o mare popularitate în epocă, fiind păstrate în numeroase manuscrise. Ele sunt însoțite de ample comentarii lingvistice și filologice, care contribuie la rezolvarea principalelor probleme de critică textuală și la cunoașterea istoriei limbii române, reconstituie climatul cultural și spiritual al epocii și surprind raportul dintre texte și iconografie, respectiv interferența dintre tradiția scrisă și cea orală.

Cel mai răspândit apocrif din literatura română, Epistola lui Hristos, cunoscut mai ales sub numele de Legenda duminicii, a fost tradus de mai multe ori din slavonă și a circulat în manuscris de la începutul veacului al XVII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea, după care a continuat să fie tipărit până în zilele noastre. În lucrarea de față sunt analizate peste o sută de manuscrise și sunt editate zece versiuni, corespunzătoare celor două redacții principale ale textului. Capitole speciale sunt dedicate copiștilor Legendei duminicii, versiunilor tipărite și relației apocrifului cu credințele populare” precizează Institutul de Lingvistică pe pagina de Facebook.