Uncategorized

Ordonanța militară nr.3. Circulația persoanelor de peste 65 de ani, permisă în intervalul orar 11:00-13:00

Potrivit Ordonanței militare nr. 3, intrată astăzi în vigoare, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoanevârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

În plus, potrivit articolului nr. 3 al Ordonanței militare nr. 3: ,,Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodărieieste permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole”