Uncategorized

Problemele romilor discutate la Prefectura Bistrița

În 19.02.2018 s-a întrunit Grupul de Lucru Mixt pentru Romi. Ședința a fost condusă de subprefectul județului Ciprian Ceclan-Oprea și s-au dezbătut următoarele puncte de pe ordinea de zi:
1. Analiza și supunerea spre adoptare a „Raportului de progres referitor la implementarea Planului de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2017”;
2. Analiza și supunerea spre adoptare a „Planului de măsuri pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2018”;
3. Diverse.
Au fost prezenți membrii grupului de Lucru Mixt pentru Romi.

În data de 20 februarie, comunitatea romă din România marchează împlinirea a 162 de ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor.